Lyhyt kuvaus‎ > ‎

Ratkaisu

Ratkaisu- ja/tai voimavarakeskeinen terapia on melko lähellä Reaaliterapiaa© maanläheisyydellään, mutta erona korostuu esimerkiksi se, että Reaaliterapiassa käsitellään asioita "raadollisemmin", sellaisena kuin ne ovat, ilman kaunisteluja ja teennäistä, väkinäistä, uskoteltua positiivisuuden korostamista. Mikäli asioista löytyy positiivisia puolia, ei niiden pidä olla riippuvaisia tunteista.

Kummankin suuntauksen avulla voidaan ratkoa ongelmia, kehittää itseään sekä saavuttaa asetettuja tavoitteita, mutta Reaaliterapiassa itsensä kehittäminen tarkoittaa syvempiä, konkreettisempia ja kauaskantoisempia tavoiteita, joilla vahvistetaan eri tavalla kestämään sekä sisältä että ulkoa tulevat kolhut ja pettymykset.

Kummassakin terapeutin työnä on auttaa ihmistä löytämään omat, täsmälleen itselle sopivat ratkaisu- ja toimintamallit ja kumpikin on ihmistä arvostavia ja yksilöä kunnioittavia menetelmiä, jossa asiakas on aina oman elämänsä asiantuntija, mutta Reaaliterapiassa se, mitä ihminen itsestään väittää, voidaan myös tiettyyn pisteeseen asti kyseenalaistaa.

Toimintatapojensa ja ongelmiensa tunnistamisen osalta se voidaan siis sekoittaa kognitiiviseen teoriaan, mutta Reaaliterapia ei perustu ollenkaan teorioihin, eivätkä teoriat sido sitä, vaan teoriat perustuvat Reaaliterapiaan, jonka taustavoimina ovat ainoastaan tarve, toteutus ja kokemus.  

Comments