Lyhyt kuvaus‎ > ‎

Vertailu

Reaaliterapiassa©, jos sitä nyt on pakko lähteä freudilaisuuden nimeen vannovien suomalaisten psykologien ja psykiatrien neuroottisen itkun rauhoittamiseksi teoretisoimaan, on samansuuntaisia piirteitä kuin psykodynaamisessa psykologiassa, jonka mukaan suuri osa ihmisen mielestä on tiedostamatonta "alitajuntaa", josta vain pieni osa on helposti tavoitettavissa. Tämä tiedostamaton osa vaikuttaa ratkaisevasti kaikkeen, mitä ihminen elämässään tekee - mukaan luettuna lapsuudessa koetut pettymykset ja murheet.

Lapsuuden tutkiminen on psykodynaamisessa psykologiassa keskeisin asia, mutta Reaaliterapiassa katsotaan, että jo kerran koettuja ahdistuksia ei yleensä ole mitään syytä elää uudelleen läpi. Erilaisia käyttäytymistapoja, jotka vaativat selityksen etsimisen lapsuudesta, voidaan tarvittaessa ja tilannekohtaisesti tarkastella kauempaa, mutta lähtökohtana on aina se, että henkilö on tässä ja nyt - ei enää menneessä, eikä vielä tulevassa.

Asiakas kertoo vapaasti ajatuksistaan ja terapeutti kuuntelee aktiivisesti, kuten psykodynaamisessakin psykologiassa, mutta Reaaliterapia on sen lisäksi erittäin vahvasti vuorovaikutteista, eikä terapeutin tarkoituksena ole olla pelkkä passiivinen ja haukotteleva kuuntelija, vaan johdattaa keskustelu suoraan ja rehelliseen avoimuuteen, jossa todelliset ongelmat nostetaan pöydälle, puhdistetaan niiden ympäriltä kaikki selitykset ja suojarakennelmat sekä arvioidaan niiden todellinen merkitys ja suunnitellaan mahdollisia korjaamistoimenpiteitä.

Reaaliterapia lähtee ajatuksesta, että lähes pääsääntöisesti henkilö tietää tarkasti itse, missä vika on, mutta hän on halunnut syystä tai toisesta kieltää sen sekä itseltään että muilta. Tiedostamaton osa mielessä onkin siis joiltakin osin yksilön itsensä tarkoituksellisesti piilottamaa.

Reaaliterapia etenee täysin asiakkaan jaksamisen ehdoilla ja mukautuu joustavasti tilanteesta toiseen. Mikään kaavamainen absoluuttinen teoriamalli ei sido sitä, sillä ihmisen mieli ei ole kaava, vaikka siinä onkin paljon toisiaan muistuttavia toistuvia toimintamalleja.

HUOM: Reaaliterapiaa© ei suositella vahvoja psyykelääkkeitä käyttäville, eikä voimakkaista hallusinaatiosta kärsiville. Psyykelääkkeet estävät lähes kaiken asioiden käsittelyn turruttamalla ja vääristämällä todellisuutta. 

Comments